سرور گیمینگ حرفه ای

پایداری همیشگی و قوی تر از قبل

IR-GF-Pro-01
 • 4GHz پردازنده
 • 4G رم
 • 30G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
Starting from
تومان 315,000
Měsíčně
Objednat
IR-GF-Pro-02
 • 6GHz پردازنده
 • 8G رم
 • 40G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
Starting from
تومان 465,000
Měsíčně
Objednat
IR-GF-Pro-03
 • 8GHz پردازنده
 • 12G رم
 • 50G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
Starting from
تومان 605,000
Měsíčně
Objednat
IR-GF-Pro-04
 • 9GHz پردازنده
 • 16G رم
 • 55G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
Starting from
تومان 999,000
Měsíčně
Objednat
IR-GF-Pro-06
 • 16GHz پردازنده
 • 32G رم
 • 90G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
Starting from
تومان 1,650,000
Měsíčně
Objednat