لایسنس فایوم اختصاصی

نقره ای اختصاصی 0 موجود است

اسلات - 64 نفره OneSync
تمامی لایسنس ها به صورت قانونی هستند
توجه داشته باشید در صورت اعمال محدودیت بر روی این محصول از طرف patreon هیچگونه مسئولیتی این مجموعه ندارد

 • 64 تعداد پلیر های مجاز
 • ✔️ قابلیت اضافه کردن لباس های سفارشی به سرور
 • ✔️ قابلیت استفاده از کد های رنگ 1^ تا 9^ برای تغییر رنگ نام سرور در سرور لیست
 • ✔️ پس زمینه جالب طلایی برای سرور در سرور لیست
 • قابلیت استفاده از ایکن متحرک APNG برای سرور
 • لایسنس اشتراکی
طلایی اختصاصی 0 موجود است

اسلات - 128 نفره OneSync
تمامی لایسنس ها به صورت قانونی هستند
توجه داشته باشید در صورت اعمال محدودیت بر روی این محصول از طرف patreon هیچگونه مسئولیتی این مجموعه ندارد

 • 128 تعداد پلیر های مجاز
 • ✔️ قابلیت اضافه کردن لباس های سفارشی به سرور
 • ✔️ قابلیت استفاده از کد های رنگ 1^ تا 9^ برای تغییر رنگ نام سرور در سرور لیست
 • ✔️ پس زمینه جالب طلایی برای سرور در سرور لیست
 • ✔️ قابلیت استفاده از ایکن متحرک APNG برای سرور
 • لایسنس اشتراکی
پلاتین اختصاصی 0 موجود است

اسلات - 1024 نفره OneSync
تمامی لایسنس ها به صورت قانونی هستند.
توجه داشته باشید در صورت اعمال محدودیت بر روی این محصول از طرف patreon هیچگونه مسئولیتی این مجموعه ندارد

 • 1024 تعداد پلیر های مجاز
 • ✔️ قابلیت اضافه کردن لباس های سفارشی به سرور
 • ✔️ قابلیت استفاده از کد های رنگ 1^ تا 9^ برای تغییر رنگ نام سرور در سرور لیست
 • ✔️ پس زمینه جالب طلایی برای سرور در سرور لیست
 • ✔️ قابلیت استفاده از ایکن متحرک APNG برای سرور
 • لایسنس اشتراکی